Kirjoittaja: Johanna Kainulainen, Jyväskylän yliopisto

Mitä kouluvaltauksissa tapahtuu?

Kouluvaltauksissa opettajaopiskelijaryhmät ottavat haltuunsa yhteistyökoulun, ja ohjaavat koulussa kaikki oppimistilanteet 1 – 3 valtauspäivän ajan. Valtauksen aikana koulun omaa henkilökuntaa puolestaan täydennyskoulutetaan tai he pitävät yhteistä suunnittelu- tai kehittämispäiväänsä, ja opettajat pääsevät myös seuraamaan hieman erilaista koulupitoa valtauksen myötä. 

Opiskelijat suunnittelevat valtauksiin monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä välituntiaktiviteetteja. Opiskelijoilta odotetaan valtauksissa:  

 • ilmiöpohjaista opetusta tutkivan oppimisen periaatteita noudattaen 
 • ikäluokkien sekoittamista mielekkäällä tavalla 
 • nykyisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen alueiden huomioimista, 2000-luvun taitojen opetusta (erityisesti TVT-taitojen mielekästä, integroivaa käyttöä) 
 • toiminnallisuutta (esim. välitunneille liikkuvan koulun hengessä) ja elämyksellisyyttä.

Valtausten teemoina ovat olleet muun muassa  

 • ekososiaalinen sivistys (erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen) 
 • kaupunkiseikkailu (jossa koulu muuttui valtauksen aikana kaupungiksi ja sen eri instituutioiksi) 
 • maailman mytologiat 
 • yhteistyö, tunnetaidot ja toiminallisuus 
 • osallisuus, vaikuttaminen ja yhteistyö -teema antiikin historian avulla 
 • osallisuus-teema eduskuntavaalien kautta 
 • ajattelun taidot ja ohjelmoinnillinen ajattelu sekä tieto- ja viestintäteknologia oppimisessa 

Yliopiston toimijoiden ja yhteistyökoulujen välisen yhteistyön tarkoituksena on mm. 

 • koulun ja koulutuksen kehittäminen 
 • aitojen arjen ongelmien ratkaiseminen ja uusien ratkaisumallien kehittäminen 
 • win win – sitoutuminen koulun toimintaan ja opintoihin 
 • yhteistyön pitkäkestoisuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus 
 • rakenteellinen yhteistyö 
 • tutkimus kehittämisen voimavarana! 

Valtausten taustaa 

Idea valtauksista syntyi koulujen täydennyskoulutushaasteiden myötä: kuinka kouluttaa koulujen henkilökuntaa ja samalla tarjota oppilaille tarkoituksenmukaista tekemistä samanaikaisesti. Idean synnystä ja ensimmäisestä kouluvaltauksesta oheisesta linkistä: 

Taltiointi Sitran koulutuskeskiviikolta 11.11.2015, jolloin kerroimme Ylöjärven kouluvaltauksesta opetuksenjärjestäjän, oppilaiden, opekouluttajien ja opiskelijoidemme näkökulmasta. 

Kouluvaltaukset ja opettajankoulutus 

Kouluvaltauksissa opettajaopiskelijat oppivat paitsi ilmiölähtöisen, tutkivan oppimisen suunnittelua, ohjaamista ja arviointia ikäsekoitteisissa ryhmissä, myös muun muassa työyhteisö- ja projektityötaitoja, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja yhteisöllisten prosessien ohjaamista. 

Opettajankoulutuksen näkökulmasta tavoitteena valtauksissa on muuttaa sanoja teoiksi:  

 • harjoitella ristiriitojen ja epävarmuuden sietämistä 
 • kerätä rohkeutta 
 • luoda ja toteuttaa visioita 
 • mallintaa tulevaisuuden opettajuuden ”koulutusideologiaamme” käytäntöön. 

Katso lisää: 

Video Kuoreveden kouluvaltauksesta maaliskuussa 2018, missä teemana oli ilmastonmuutos ja oman toiminnan vaikutukset  

Instagramissa Toffolandia-kaupunkiseikkailusta www.instagram.com/toffolandiaveittijarvi