Tutkimus ja media

Tältä sivulta löydät ULA-hankkeessa julkaistut artikkelit, tutkimukset ja opinnäytetyöt sekä muut toimintaamme liittyvät uutiset ja kirjoitukset.

Tieteelliset ja ammatilliset julkaisut

Yhtenäiskoulua kohti – opettajien ja rehtorien diskursseja koulukulttuurin muutoksesta (2022)

Puhakka, Mari; Tarnanen, Mirja & Kostiainen, Emma Räikkönen

Prologi – viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen aikakausilehti

https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.33352/prlg.111551

Pupils’ academic self-efficacy in subject-specific and integrated curriculum instruction (2021)

Tarnanen, Mirja; Räikkönen, Eija; Martin, Anne; Kaukonen, Vili; Kostiainen, Emma; Toikka, Teppo & Vauhkonen, Ville

Scandinavian journal of Educational Research

DOI: 10.1080/00313831.2021.2006303

Towards a learning community: understanding teachers’ mental models to support their professional development and learning (2021)

Tarnanen, Mirja; Kostiainen, Emma; Kaukonen, Vili; Martin, Anne & Toikka, Teppo

Professional Development in Education (Open access)

https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1080/19415257.2021.1959383

Uutta luova asiantuntijuus – opettajankoulutusta uudistamassa (2020)

Jyväskylä: Uutta luova asiantuntijuus -hanke (PDF-lataus)

https://www.uuttaluova.fi/download/1982/uudistamassa.uuttaluova.fi

Ilmiömäistä! Ilmiölähtöinen lähestymistapa uudistamassa opettajuutta ja oppimista (2020)

Tarnanen, Mirja & Kostiainen, Emma (toim.)

Jyväskylä: Uutta luova asiantuntijuus -hanke

https://www.uuttaluova.fi/ilmiomaista

Mitä opin? Monilukutaitoa ja tutkivaa oppimista monialaisessa oppimiskokonaisuudessa (2019) 

Tarnanen, Mirja, Kaukonen, Vili, Kostiainen, Emma, & Toikka, Teppo

Ainedidaktiikka, 3 (2), 24-46.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66573

Monilukutaitoa yli oppiainerajojen (2019)

Tarnanen, Mirja

Kielikukko, 39 (1), 2-5.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67482

Creativity and Assessment (2019)

Tarnanen, Mirja

Teoksessa Szabó, Tamás Pèter; Fenyvesi, Kristóf; Soundararaj, Gomathy; Kangasvieri, Tea (Eds.) Everyday Creativity : Boosting creative resources with Finnish models of Education. Teachers’ Handbook. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 63-66.

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/66599

Opinnäytteet

Akateemiset heimot koulun toimintakulttuurin muutoksen merkityksellistämisessä (2021)

Puhakka, Mari

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76459

“Kaksi on enemmän kuin yksi” : luokanopettajaopiskelijoiden ja opettajien kokemuksia yhteisopettajuudesta (2021)

Pulkkinen, Valtteri

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76104

Opettajien toimijuus demografisten tekijöiden näkökulmasta (2020)

Rissanen, Reetta & Vesalainen, Janette

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68947

Koulun työyhteisön monet kasvot (2020)

Lapatto, Essi

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68502

Luokanopettajien ammatillinen toimijuus pedagogiikan
näkökulmasta (2020)

Gröhn, Noora & Teittinen, Turo

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69225

Huoltajien näkemyksiä heidän lastensa arvioinnista peruskoulussa (2020)

Jokinen, Janne & Tikkanen, Heikki

Pro gradu-tutkielma

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69392

ULA muualla

Developing creative schools through writing practices

Martin, Anne

Julkaistu IKI-hankkeen blogissa 26.8.2020 

https://www.ikihanke.fi/ajankohtaista/developing-creative-schools-through-writing-practices/

Monialaisuutta, tiimityötä ja projektioppimista: Koulun ja yliopiston yhteistyötä parhaimmillaan

Martin, Anne

Julkaistu Ruusupuiston Kärkiuutisissa 2/2020 

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/2-2020/2/2https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68947

Luokanopettajaopiskelijoiden leirikoulua vietettiin aurinkoisessa Kokkolassa

Jyväskylän yliopisto, 12.3.2019

https://www.sttinfo.fi/tiedote/luokanopettajaopiskelijoiden-leirikoulua-vietettiin-aurinkoisessa-kokkolassa?publisherId=69817172&releaseId=69853885

Yhdessä ULAlla – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa

Kaukonen, Vili & Toikka, Teppo

Julkaistu Ruusupuiston Kärkiuutisissa 4/2018

https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/1