Tietoa hankkeesta

Mikä on ULA-hanke?

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Uutta luova asiantuntijuus – Opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa (ULA) -hanke on neljän yliopiston laaja kehittämishanke, jonka lähtökohtana on ilmiölähtöinen sekä elinikäinen oppiminen. Hanke pyrkii siltaamaan opettajien perus- ja täydennyskoulutusta ja tukemaan opettajien, opettajankouluttajien opettajaopiskelijoiden  yhteistyötä monin eri tavoin.

Sen oppimista ja opetustyötä läpileikkaavia teemoja ovat muun muassa monilukutaito ja kielitietoisuus, tasa-arvoinen ja demokraattinen koulu, tutkiva työote, kollegiaalinen yhteistyö, oppilaiden motivaatio, käyttäytyminen ja kiinnittyminen, vuorovaikutus ja digitaalisuus sekä oppiainerajat ylittävä yhteistyö. Hankkeen toiminta tähtää oppilaiden hyvinvoinnin ja motivaation tukemiseen.

Uuttaluova.fi - Opettajien asiantuntijuus jakoon

Hankkeen tavoitteena on paitsi kehittää opettajien perus- ja täydennyskoulutusta, myös tiedottaa ja tuoda esille toimivia ja kiinnostavia koulu- ja yhteistyökokeiluja sekä toimia keskustelun herättäjänä opetusalan asiantuntijuutta koskevissa teemoissa. Hankkeen aikana kehitetään, tuotetaan ja kootaan hankkeen teemoihin materiaalia videoista ja oppimateriaaleista blogiteksteihin.