Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen sekä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen luokanopettaja- ja aineenopettajaopiskelijat ja opettajankouluttajat kokoontuivat Kokkolassa yhteisessä kahden päivän leirikoulussa 11.12.3. Mukana menossa oli myös Kokkolan Mäntykankaan alakoulun opettajia ja oppilaita.

Talvinen sää loi hienot puitteet oppimiselle.

Leirikoulu oli osa Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen opettajankoulutusten ULA-hankkeen 3. työpakettia  ”Joustava opettajanpätevyys / kaksoiskelpoisuus”.  Tavoitteenamme on kehittää aineenopettajille suunnattuja peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia POM-opintoja, jotka mahdollistavat aineenopettajien pätevöitymisen luokanopettajiksi. Työpaketissa tavoitellaan erityisesti sitä, kuinka opintokokonaisuudessa pedagogisen osaamisen ja luokanopettajan asiantuntijuuden kehittäminen näkyisi uudella tavalla.

Tavoitteenamme on kehittää aineenopettajille suunnattuja peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia POM-opintoja, jotka mahdollistavat aineenopettajien pätevöitymisen luokanopettajiksi.

Kaksi leirikoulupäivää Kokkolassa Nuorisokeskus Villa Elbassa tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitumiseen ja oppiainerajat ylittävän opetuksen tutkimiseen ja toteuttamiseen. Leirikoulua ennen opiskelijat suunnittelivat omien opintokokonaisuuksien tavoitteiden mukaisia ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joita toteutettiin leirikoulussa. Leirikoulun yhteisenä teemana oli “talvinen meri”. Kahden päivän ohjelma huipentui tutkivaan toimintaan aidossa talvisessa ympäristössä. Opiskelijat saivat kokea ilmiöoppimisen suunnittelua, ohjaamista sekä osallisuutta oppijana.

Kokkolan yliopistokeskuksen osuudessa luokanopettajaopiskelijat työskentelivät paikallisen koulun opettajien ja oppilaiden kanssa yhteistyössä huomioiden suunnittelussa oppilaiden ikätason ja kiinnostuksen kohteet. Opiskelijat suunnittelivat 7 tunnin ilmiöoppimisen kokonaisuuden, josta 3 tuntia toteutettiin autenttisessa oppimisympäristössä Villa Elban tiloissa ja meren jäällä.

Oppilaat tutustuvat toisiinsa ja talviseen luontoon.

Leirikoulun antia hyödynnetään ULA-hankkeessa tehtävässä käsikirjassa, josta voidaan löytää ideoita monialaisten opintojen toteuttamiseen.

Opiskelijoiden näkemyksen mukaan leirikoulun opettavaista antia opettajuuden kannalta oli oppilaiden oppimiskokemukset, niiden ohjaaminen ja reflektointi. Yhteissuunnittelu ryhmässä ja keskustelu muiden yliopiston opiskelijoiden kanssa koettiin antoisana ja avartavana.

 Leirikoulun suunnittelun ja toteuttamisen kokemukset sekä opiskelijoiden käsitykset ilmiöoppimisesta toimivat perustana ULA-hankkeessa tehtävälle käsikirjalle, josta voidaan löytää uusia toimivia ideoita monialaisten opintojen toteuttamiseen. Käsikirjan keskeisenä ajatuksena on tieteenalojen opiskelun lisäksi ohjata perusopetuksen opetussuunnitelman poikkitieteelliseen integraatioon ja lisätä erityisesti aineenopettajien kasvatustieteellistä osaamista.

Mittaukset käynnissä.

Kuvat ja teksti: Pentti Impiö, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius