Opettajan kuvaama opetusvideo, keskustelua etäyhteyksillä, ja lopuksi mahdollisuus jäädä kertaamaan opittua ja saamaan yksilöllistä tukea opettajalta. Tällainen oli luokanopettaja Heikki Jyväsjärven tyypillinen oppitunnin rakenne kevään 2020 korona-aikana. Koronakevään aikana Heikki kokee, että hänen luokkansa löysi valmiuksia ja kykyjä uudessa tilanteessa toimimiseen, vaikka esimerkiksi tekniset haasteet saivat toisinaan kompuroimaan. Kevään tärkeimmän opin Jyväsjärvi tiivistää seuraavasti: ”Selvittiin ja voimaannuttiin.”

ULA-hankkeen videoilla esiintynyt luokanopettaja Heikki Jyväsjärvi on jo tottunut tapaamaan ihmisiä etänä, ja siksi tämäkin palaveri saadaan järjestettyä sujuvasti ensin whatsapp-puhelun ja sitten Zoomin välityksellä. Jyväsjärvi on kesälomalla, ja muutaman lomaviikon jälkeen on mieluisaa reflektoida kevään kokemuksia. Olen ottanut Jyväsjärveen yhteyttä erityisesti siksi, että hän on aiemmissa videoissamme ja blogitekstissämme kuvaillut omaa opettajan identiteettityötään erityisesti hyvinvointiosaamisen ja luokan yhteisöllisyyden näkökulmista. Haluankin kysyä Heikiltä, miten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia korostavan opettajan on onnistunut viedä nämä tärkeät teemat etäopetukseen.

Selvittiin ja voimaannuttiin.

Heikki Jyväsjärven opetuksen tärkeitä kulmakiviä ovat yhdessä tekeminen, teemaoppiminen ja flow-kokemuksille tilan antaminen. Kevättä etäopetuksessa Jyväsjärvi kuvailee uutena askeleena luokkansa me-kokemukselle. Askel ei ollut helppo, sillä luontainen vuorovaikutus ja yhteisöllisyyttä tukevat toimintamallit, joihin on panostettu, jäivät etäopetuksessa vähemmälle. Reaaliajassa ja samassa tilassa opettajan on helpompi puuttua luokan ongelmiin ja havainnoida luokkaansa. Etäopetuksen ongelmana olikin huomata oppilaat, jotka eivät pysy perässä, ja tarjota heille tukea. Jyväsjärvi havaitsi pian, että etäopetustilanteet vaativat oppilaita kehittämään vuorovaikutustaitojaan. Yksinkertaistaen, etänä on hankalampi ”marista” siitä, ettei osaa, vaan on kyettävä sanoittamaan, miksi ja mitä oppilas ei ymmärrä. Tämän harjoitteleminen osoittautui tärkeäksi oppimiskokemukseksi, ja siksi Heikki pyrkikin rakentamaan etäopetuksensa sellaiseksi, että tehtävien kanssa pärjäävät oppilaat saivat alun yhteisen osion jälkeen siirtyä työskentelemään itsenäisesti, jolloin Heikillä jäi aikaa keskittyä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaamiseen.


Riittävästi aikaa keskustelulle ja kohtaamisille, ja tarpeeksi tilaa kunkin oppilaan itsenäiselle työskentelylle ja omalle ajalle.

Haastavista olosuhteista huolimatta Jyväsjärvi löysi luokkansa kanssa sopivan rytmin, jossa erityisesti projektityöskentely, teemaoppiminen ja ilmiölähtöinen oppiminen korostuivat. Jyväsjärvi kokee myös, että osa oppilaista pääsi loistamaan eri tavalla, kun oppiminen tapahtui eri ympäristössä: luokkatilanteessa hiljaisemmaksi jääneet oppilaat saattoivat yllättää Jyväsjärven osaamisellaan, ja moni oppilas kirjoitti mainioita kirjoitelmia. Kenties luokasta irtaantuminen tuki luovia prosesseja ja antoi uutta näkökulmaa ilmaisuun, Jyväsjärvi pohtii. Tärkeänä eväänä jatkoa varten Jyväsjärvi pitää näkemystä siitä, että oppimisympäristöjä tulisi aktiivisesti monipuolistaa tavallisessakin koulun arjessa. Oppimista ja luokan työskentelyä voi tapahtua luokan lisäksi koulun tiloissa, verkossa, kotona ja luonnossa. Koulupäivien perinteisten rutiinien rikkomista ja ulkoa annettujen rakenteiden ravistelua Jyväsjärvi pitää hyvällä tavalla uutena asiana koulumaailmassa. Työskenneltiin tulevina aikoina sitten kouluilla tai kotoa käsin, Jyväsjärvi haluaa ottaa mukaansa koronakevään opit, ja antaa oppilailleen riittävästi aikaa keskustelulle ja kohtaamisille, ja varata silti tarpeeksi tilaa kunkin oppilaan itsenäiselle työskentelylle ja omalle ajalle.


Tajusimme oppilaiden kanssa, miten tärkeää on olla ja tehdä yhdessä.

Vaikka Jyväsjärven ja hänen oppilaidensa koronakevät sujui suuremmitta ongelmitta, piti hän silti tärkeänä paluuta lähiopetukseen lukukauden viimeisiksi viikoiksi. Mediassa aiheesta kuultiin myös monia opettajien soraääniä, mutta Jyväsjärvelle mahdollisuus kohdata oppilaansa ja kollegansa kasvotusten oli erityisen tärkeä. Jyväsjärvi on työskennellyt pitkään samassa koulussa ja saanut kehittää itseään ja pedagogiikkaansa tutussa työyhteisössä. Kesäloman jälkeen on kuitenkin edessä uusi arki uudessa koulussa, ja hyvästien jättäminen verkon välityksellä olisi tuntunut kolkolta. Jyväsjärven luokan viimeiset hetket yhdessä tuntuivat ympyrän sulkeutumiselta: tämän luokan kanssa Heikki oli saanut kasvaa, ja nähdä oppilaissaan hienoja muutoksia hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä korostavan ilmapiirin ansiosta. ”Me tajuttiin oppilaiden kanssa, miten tärkeää on olla ja tehdä yhdessä”, Jyväsjärvi kiteyttää koronakevään jälkeiset tunnelmat.

Heikki Jyväsjärvi työskentelee Jyväskylässä luokanopettajana, ja on ollut mukana Jyväskylän kaupungin ops-työssä. Katso videot ja inspiroidu arvioinnista, hyvinvoinnista ja luokan yhteisöllisyyden kehittämisestä.

Kuva: Pixabay