Maailma on mennyt kiinni. Asiat, joita me kaikki olemme pitäneet itsestäänselvyyksinä, ovat yhtäkkiä kiellettyjä, haitallisia tai vähintäänkin riskejä omalle ja läheisten hyvinvoinnille. Pienenkään flunssan kanssa ei tänä keväänä oteta riskejä, vaan katsotaan parhaaksi jäädä kotiin ja venyttää ruutuaikoja. Ne, jotka pystyvät järjestämään arkensa kotioloissa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, ottavat vastuuta toisten puolesta ja kantavat kortensa kekoon välttelemällä turhia tapaamisia ja huolehtimalla käsihygieniasta. Perheelliset valjastavat luovuutensa tukiessaan lastensa jaksamista: vanhat lautapelit kaivetaan esiin, pääsiäisaskartelut on aloitettu ennätyksellisen hyvissä ajoin, ja lähimetsiin suunnataan retkieväiden ja höyryävän kuuman kaakaon kanssa. Työssäkäyvien elämä supistuu, kun töiden jälkeen suunnataan kiltisti kotiin ja siten minimoidaan oma riskinottajan rooli. Orastavan kevään riemuista on nyt maltettava nauttia itsekseen, eivätkä sulavat urheilukentät lähiviikkoina täyty peliporukoista.


Koulut on ehkä suljettu, mutta oppiminen, yhteistyö ja kehittyminen jatkuvat yhä.

Jokaiselle tilanne on poikkeuksellinen, vaikka osa pystyy jatkamaan arkeaan kutakuinkin normaalisti. Opetusalan henkilöstön arjessa korona näkyy erityisen selvästi, ja sen vaikutukset koulutusmaailmaan saattavat olla jopa mullistavia. Moni opettaja on huolissaan etäkoulun haasteista, kuten eriarvoistumisesta, oppilaiden hyvinvoinnista ja muista oppimisen esteistä. Samaan aikaan jokaisen on pelattava yhdessä, jotta voimme turvata mahdollisimman monen ihmisen hengen ja terveyden.  Koulut on ehkä suljettu, mutta oppiminen, yhteistyö ja kehittyminen jatkuvat yhä.

Tulemme muistamaan vuoden 2020 historiallisena poikkeustilana yhteiskunnassamme ja maailmalla. Yksi suurimmista mullistuksista on eittämättä oppilaitosten ovien sulkeminen ja etäopettamisen sekä -opiskelun jalkautuminen, tai pikemminkin rysähtäminen arkeemme. Toiset ovat toki varautuneet muutokseen jo vuosien ajan, sillä nyt jos koskaan on tarjolla asiantuntemusta, osaamista ja välineitä verkkopedagogiikan sekä luovien opetusmenetelmien hyödyntämiseen. Nykypäivän oppijalähtöinen oppimiskäsityksemme tunnistaa eri-ikäisten oppijoiden potentiaalin itseohjautumista harjoittelevina, luovina ongelmanratkaisijoina, joiden oppimisprosesseja me opettajat ohjaamme erilaisin keinoin. Oppimisen foorumit ovat laajentuneet ja mahdollisuudet tutkia itseä kiinnostavia ilmiöitä ovat teknologian ja modernin oppimiskäsityksen ansiosta rajattomammat kuin koskaan aikaisemmin.

Koulutusmaailman optimisti voisikin huokaista, että onneksi korona iski meihin vuonna 2020 eikä vaikkapa kymmenen vuotta sitten. Kyseessä ei ole kuitenkaan pelkkä äkillinen teknologinen muutos tai kiireessä muokatut ja kehitetyt oppimistehtävät, vaan itse asiassa laajamittainen koulun ja oppimisen murros, joka porautuu opettajuuden ytimeen saakka. Koulumaailmassa korona kytkeytyy opettajaidentiteettiin, oppimiskäsityksiin, luottamukseen, johtamiseen ja rakenteisiin.


Käynnissä oleva laajamittainen koulun ja oppimisen murros porautuu opettajuuden ytimeen saakka.

Tämän kevään aikana perusturvallisuuden järkkyessä emme ehkä kykene oppimaan samalla tavalla ja samoja asioita kuin normaalisti. Opimme kuitenkin jatkuvasti uusia asioita, kuten omien tunteiden tunnistamista ja hyväksymistä, niiden viestimistä läheisille ja omasta hyvinvoinnistamme huolehtimista. Opimme myös hahmottamaan maailmaamme ja yhteiskuntaamme uusista näkökulmista. Minusta on lohdullista ajatella, että vaikka monet opetussisällöt, lukujärjestykset ja oppimistavoitteet menevät uusiksi, tilalle voi syntyä uutta merkityksellistä oppimista.

Tässä taistelussa ei ole voittajia, mutta kenties parhaiten testistä selviytyvät ne, jotka omaavat kyvyn oman opettajaroolin rakentamiseen ja uskaltavat sietää epävarmuutta ja epäonnistumisia. Sillä niiltä ei voi välttyä, ei koronan keskellä eikä milloinkaan, kun ollaan uuden edessä. Kehittyminen edellyttää aina virheistä viisastumista, tiedon uudelleenrakentamista ja epämukavuusalueella rohkeasti kokeilemista. Heikoimmilla jäillä lienevät ne, jotka jäävät haasteiden kanssa yksin. Yhtä tärkeää kuin turvata omien oppilaiden ja opiskelijoiden oikeus oppimiseen, on huolehtia omasta hyvinvoinnista. Tässä etäkahvittelut kollegoiden kanssa ja vertaistuen saaminen sekä yhdessä ideointi ovat avainasemassa. Metsäpolut, luova kirjoittaminen tai hyvä romaani, hiihtoladut, maalaus, askartelu, pyöräilytiet, leikkihetket ja hiljalleen sulavat avannot ovat myös tärkeitä keinoja työssä jaksamisen tukemiseen.


Korona on todellisen elämän ilmiö, jota ei voida eristää tiettyyn oppiaineeseen tai tieteeseen.

Koronasta puhutaan nyt kaikkialla – päiväkodeissa, eskarilaisen kanssa iltasadun keskellä, kouluissa, kaverusten whatsapp-keskusteluissa, saunan lauteilla, parturin penkillä ja etäpalavereissa. Kuluneen viikon aika suomalaisessa yhteiskunnassa on todistettu myös innostavaa solidaarisuutta, kun erilaiset järjestöt, kirjastot ja yritykset ovat jakaneet muun muassa ilmaista oppimateriaalia opettajien, vanhempien ja oppijoiden vapaaseen käyttöön. Korona on todellisen elämän ilmiö, jota ei voida eristää tiettyyn oppiaineeseen tai tieteeseen. Moniammatillinen yhteistyö on välttämätöntä viruksen peittoamisessa ja sen kielteisten seurausten torjumisessa. Se on konkreettinen esimerkki siitä, miten tärkeää on tukea tämän päivän ja tulevaisuuden tekijöiden laaja-alaista osaamista, kuten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, yhteistyötä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Kokonaisvaltaisuus, epävarmuuden sietäminen, tulevaisuuden taidot, yhdessä oppiminen, monitieteisyys, tutkiva oppiminen ja todellisen maailman ilmiöt – näitä yhdistää ilmiölähtöisyys. ULA-hankkeen julkaisema Ilmiömäistä!-kirja on koonnut yhteen yli kahdenkymmenen opettajankouluttajan, tutkijan ja opetusalan ammattilaisen artikkeleita ilmiömäisestä oppimisesta. Kirja on luettavissa verkkosivuillamme. Toivomme sen tuovan opettajille ja muille koulutuksen parissa työskenteleville uskoa, toivoa ja intoa.

Olemme kaikki samassa veneessä, joten pidetään huolta itsestämme ja toisistamme. Voimia ja oppimisen ihmettelyä juuri sinulle tähän päivään ja tulevaan kevääseen!

Ps. Niinä hetkinä, kun usko meinaa loppua ja seinät alkavat kaatua päälle, suosittelen myös seuraavia tekstejä luettavaksi:

Vanhemmatkin ovat uuden edessä, kun koululaiset työskentelevät kotoa käsin. Vanhempainliiton kirjoitus korostaa etenkin rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä, ja kehottaa luottamaan siihen, että asiat järjestyvät:

ULA-yhteistyökumppanimme Akseli Huhtanen Aalto-yliopiston FITech-verkostosta on kirjoittanut selkeän ja konkreettisia ohjeita sisältävän verkko-oppimisen muotoilukirjan, joka on vapaasti ladattavissa.

“Voiko verkossa luoda innostavaa dialogia? Onko verkossa mahdollista saavuttaa oppimisen tai yhteiskehittelyn flowta? Kyllä!”, toteaa oppimismuotoilun asiantuntija Vilma Mutka Mukamas-blogissa.

YLE:n verkkosivuilta ja Areenasta löytyy laaja paketti iloa ja osaamista, jota etenkin pienempien oppilaiden opettajat voivat hyödyntää: https://yle.fi/aihe/lapset


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *