Lukuvuoden alku on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, miten kodin ja koulun yhteistyötä meidän koulussa tehdään ja mitä me opettajina ja vanhempina siltä toivomme. Kodin ja koulun yhteistyöllä on pitkät perinteet: se on usein edelleen vanhempainiltoja, varttikeskusteluja ja vanhempien kutsumista koulun juhliin ja muihin tapahtumiin. Suomen Vanhempainliiton erityisasiantuntija Tuija Metso pohtii vieraskynässään, miten kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan saavuttaa enemmän? Voisivatko vanhemmat olla vahvemmin osa kouluyhteisöä ja mukana koulun toiminnassa?  

Vanhempia mukaan koulun arkeen

Koulun ja luokan ovia kannattaa avata vanhemmille ja viestiä, että vanhemmat ovat tervetulleita kouluun. Vanhempia voi kutsua mukaan arkiseen koulupäivään, teemapäiviin, retkille tai vaikka lukemaan lapsille. Usein kouluun on helpompi tulla, kun siellä voi tehdä jotain: olla konkreettisesti opettajan ja oppilaiden apuna ja tukena.

Vanhemmilla on ammattiensa ja harrastustensa kautta monenlaista osaamista, jota kouluissa voitaisiin hyödyntää. Vanhemmat tulevat mielellään kertomaan niistä oppitunneille, ilmiöviikoille, oppilaanohjauksen tunneille tai oppilaita voi vierailla vanhempien työpaikoilla. Yllättävän moni vanhempi pystyy irrottautumaan työstään päiväaikaan ja tulemaan kouluun, jos häntä sinne pyydetään. Eikä kannata unohtaa nykyteknologiaa. Se mahdollistaa yhteydenpidon silloinkin, kun ollaan eri paikoissa.

Vanhemmille on hyvä kertoa koulun pedagogiikasta ja opettajan pedagogisesta ajattelusta: mitä opettaja ajattelee oppimisesta, mitkä ovat lukuvuoden tärkeimmät tavoitteet, millaisia työtapoja luokassa käytetään, miten oppimista arvioidaan ja mitä opettaja toivoo vanhemmilta. Opettaja voi antaa vanhemmille rohkeasti vinkkejä siitä, miten kotona voi innostaa ja kannustaa oppimista. Joskus voi käyttää kotitehtäviä, jotka edellyttävät vanhemmilta osallistumista tai joita lapset tekevät yhdessä vanhempiensa kanssa.

Videolla Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja erityisasiantuntija Tuija Metso antavat vinkkejä kodin ja koulun yhteistyöhön.

Toisiin tutustumista ja yhdessä toimimista

Toisiin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa. Kun vanhempainillat ovat keskustelevia, vuorovaikutteisia ja vanhempia osallistavia, tutustuvat vanhemmat myös toisiinsa. Oppilaiden lisäksi myös vanhempia voi ryhmäyttää. Se tukee vanhempien verkostoitumista, innostaa vanhempia toimimaan yhdessä ja olemaan mukana rakentamassa välittävää ja kannustavaa luokka- ja kouluyhteisöä. Vanhempien verkostoituminen antaa vanhemmille vertaistukea ja kannattelee parhaimmillaan myös niitä lapsia, joiden vanhemmat eivät ole aktiivisesti mukana luokan toiminnassa.  

Vanhemmat tarvitsevat kannustusta ja rohkaisua. Opettajan kutsun ja rohkaisun on todettu vaikuttavan merkittävästi vanhempien päätökseen osallistua.  Kun opettaja ja luokka tulevat tutuiksi, vanhempien osallistumisen kynnys madaltuu.

Vanhemmat mukaan koulun kehittämiseen

Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma painottaa vanhempien osallisuutta myös koulun toiminnan kehittämisessä. Koulun toimintaa kannattaa suunnitella koko kouluyhteisön voimin – oppilaat ja vanhemmat mukaan ottaen. Vanhempien mielipiteitä ja näkemyksiä on hyödyllistä kysyä, ottaa vanhempia mukaan työryhmiin ja hyödyntää koulun vanhempainyhdistystä vanhempien näkemysten kokoajana. Kotona saatetaan havaita sellaisia koulunkäyntiin ja kouluhyvinvointiin liittyviä seikkoja, jotka koulussa jäävät havaitsematta. Uskalletaan antaa vanhemmille vaikutusmahdollisuuksia, käydään vanhempien kanssa keskustelua koulun kehittämiskohteista ja ollaan avoimia vanhempien ideoille.  

Jos koulussa toimii vanhempainyhdistys tai vastaava, sen toimintaa on hyvä suunnata hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavaan suuntaan ja ottaa vanhempainyhdistys aktiivisesti mukaan yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.

Pedagoginen muutos näkyväksi myös kodin ja koulun yhteistyössä

Eräs isä kuvaili rehtorin kertoneen vanhempainillassa uuden opetussuunnitelman mukaisesta pedagogiikasta: oppilaiden aktiivisuudesta, osallisuudesta, monipuolisista työtavoista ja oppimisympäristöistä. Samaan aikaan vanhemmat istuivat vanhempainillan hiljaa ja kuuntelivat. Pitäisikö koulun pedagogisen muutoksen näkyä kaikessa koulun toiminnassa ja heijastua myös vanhempainiltoihin ja kodin ja koulun yhteistyöhön?  Tätä ainakin vanhemmat toivovat. He haluavat olla yhdessä koulun kanssa rakentamassa hyvinvoivaa kouluyhteisöä kaikille lapsille.

Tuija Metso
Erityisasiantuntija
Suomen Vanhempainliitto

Suomen Vanhempainliitto on osa Uutta luova asiantuntijuus- hankkeen yhteistyöverkostoa.

Lisää tietoa Vanhempainliitosta:
https://vanhempainliitto.fi/

Materiaalia opettajille ja vanhemmille:

Koulu alkaa- opas:
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/koulu-alkaa-tervetuloa/

Tervetuloa yläkouluun – Opas seiskaluokkalaisen vanhemmalle
https://vanhempainliitto.fi/esitteet/tervetuloa-ylakouluun/


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *